mandag den 12. april 2010

Bedre vilkår for førtidspensionister

De sidste år er det blevet sværere og sværere at være førtidspensionist. Vi har fået mindre at gøre godt med og møder mindre og mindre forståelse for vores situation. I avisdebatter bliver vi betragtet som nassere og parasitter og det nævnes med jævne mellemrum, at vi sagtens kan arbejde, hvis vi bare gider. Selv det hæderkronede gamle DR stempler os, som det skete i Magasinet Penge i starten af marts. Her valgte man ovenikøbet at komme med direkte forkerte oplysninger omkring hvor meget førtidspensionister får udbetalt.
De sidste års prisstigninger på fødevarer har gjort det sværere at få pengene til at slå til og vores indtægt er slet ikke fulgt med det øvrige samfunds igennem de sidste mange år. Mens vi konstant måtte høre på, hvor rige danskere var blevet, fik vi sværere og sværere ved at holde skindet på næsen, men det talte ingen om.Vi hørte om lavtlønsgrupperne, der ikke kunne klare sig for 20.000-25.000, mens vi selv skulle klare os for langt mindre, men det talte ingen om og nu hvor der er finanskrise ser vi nervøst udviklingen i møde. Det er tydeligt, at politikere og andre har lyst at bruge os som prygelknabe. Den kommende førtidspensionsreform frygtes af mange førtidspensionister.
Førtidspensionen skulle være en kompensation for den arbejdsindtægt, man pga. sygdom ikke har mulighed for at skaffe sig, men der er ingen andre i det danske samfund, der bliver trukket i indtægt, fordi de vælger at bo sammen med et andet menneske. Når overenskomster, finanslove og skattereformer forhandles har andre grupper i det danske samfund et stort bagland, der træder ind i rampelyset og kæmper deres sag. Førtidspensionisterne derimod er nærmest usynlige. Vi har ingen fagforbund eller andre pengestærke, magtfulde organisationer til at tale for os. Derfor er vi nødt til at stå sammen og tale for os selv Som gruppe er vi ikke særligt interessante for politikere, for vi er ikke smarte eller uundværlige, men vi er mennesker, der har brug for en anstændig indtægt, for også vores fødevarepriser stiger, og også vi har brug for mad i munden. Mit forslag er, at man giver et beløb der er til at leve af til alle førtidspensionister og afskaffer al forskelsbehandling. Vi skal have lov at gifte os uden at blive straffet og der skal ikke skelnes mellem førtidspensionister på ny og gammel ordning. Derudover vil jeg foreslå at førtidspensionerne fremover stiger med samme procentsats som lønningerne, så vi ikke igen sakker agterud økonomisk. Det skal respekteres, at vi har fået førtidspension, fordi vi ikke magtede at arbejde. Hvilket vil sige, at vi ikke pludselig skal frygte nyt pres for at komme på arbejdsmarkedet i perioder, hvor samfundet mangler arbejdskraft. Det skal respekteres at førtidspensionen er en erstatning for manglende lønindkomst. Den skal ikke reguleres ned eller op afhængig af ægtefællens indtægt. Giv os et fast beløb og spar dermed samfundet for administration af boligsikring og holden øje med samlivsforhold. Dette vil give en ægte følelse af, at man som alle andre mennesker, har en fast indtægt, som man selv kan administrere fornuftigt eller ufornuftigt som man vil.

Facebookgruppen Bedre vilkår for førtidspensionister