mandag den 14. maj 2012

Når medmennesket degraderes til skadedyr

(Dette blogindlæg udgav jeg første gang d. 5. februar på min blog på avisen.dk. Det lader til at andre nu også er blevet opmærksom på de meget hadske udfald på 180grader.dk, hvor man fx den ene gang efter den anden kalder førtidspensionister for igler. Det er vigtigt at få stoppet hadet, derfor udgiver jeg dette blogindlæg igen)

Man må ikke kalde jøder for rotter. Vi kender historien og ved hvilken grum skæbne nazisterne påførte denne befolkningsgruppe og vi ved, at før torturen, gaskamrene og den endelige udryddelse, var ordene. De forberedende ord. Skadedyrsretorikken.
Og når yderligtgående politikere i Danmark har sammenlignet indvandrere med skadedyr og kræftsvulster, så har humanisterne råbt op for at advare, for at det aldrig måtte ske igen, det som skete dengang i Tyskland. Helt berettiget! For det er jo nemlig sådan, at hvis man begynder at sammenligne befolkningsgrupper med skadedyr, kræftsvulster eller lignende, gør man dem til ikke-mennesker og de er dermed ikke længere omfattet af almindelige menneskerettigheder. Når mennesker bliver stemplet som skadedyr, er det næste nærliggende træk at bekæmpe ondet.

Folketingsmedlem Ole Birk Olesen er redaktør på og medejer af hjemmesiden 180grader.dk. Her har brugere på sitet over længere tid hængt en bestemt befolkningsgruppe, nemlig førtidspensionister, ud som igler.
Det er ikke Ole Birk Olesen, der har brugt dette udtryk, men han har ikke stoppet disse hadefulde indlæg. Jeg har faktisk for nogle måneder siden henvendt mig ved brug af kontaktformularen på pågældende hjemmeside. Desværre nedlod redaktionen sig ikke til at svare.

Jeg går ind for ytringsfrihed. Det er en af grundpillerne i et frit samfund. Man skal kunne tegne satiretegninger, kunne lave sjov med forskellige samfundsgrupper og gøre grin med landets politikere uden bagefter at skulle frygte for sit liv. Men nogle gange går folk så vidt i deres ytringer, at de forbryder sig mod en anden lov, nemlig straffelovens § 266b som lyder således:

”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

Forbryder man sig ikke mod denne lov, når man hænger en hel samfundsgruppe ud som igler? Er der nogen væsensforskel på racistisk skadedyrsretorik vendt mod indvandrere og så det at kalde førtidspensionister for igler og beskrive samme gruppe som ”dem der suger blodet ud af vores samfund”? Hvad er forskellen? Hvorfor lyder der ikke et ramaskrig fra medierne? Hvor er humanisternes protester? Og hvordan kan et folketingsmedlem stiltiende se til at den slags svineri foregår på hans hjemmeside?

Er det mon fordi holdningen i befolkningen og blandt politikere efterhånden er så hadsk overfor mennesker på overførselsindkomst, at ekstremisterne på 180grader, bare siger det alle tænker?

1 kommentar:

  1. Flot skrevet Laila.... ikke ret mange der forstår at der følger et vidst ansvar i at have ytringsfrihed Mvh Webbelin

    SvarSlet