torsdag den 28. oktober 2010

Førtidspensionister? Dem hænger man da....

Hvordan kan du tage det der alvorligt, spurgte min kone her til morgen som kommentar til at jeg netop havde læst op for hende fra en debat på BT’s hjemmeside.
Debatten jeg sad og blev så oprørt over var en følge af en artikel med overskriften: Stor test afslørede 640.000 fup-invalide. I artiklen siges det at:

”Tre ud af fire ansøgere til førtidspension er fuldt ud i stand til at passe et arbejde. Det viser et nyt britisk forsøg med at teste ansøgere.
Ud af omkring 840.000 personer der ansøgte om førtidspension fik 640.000 den besked, at de var raske nok til at arbejde eller de trak deres ansøgning tilbage, før de skulle testes.
Det peger på, at de bare skulle prøve lykken, skriver den britiske avis, Daily Mail.”

Herefter følger en debat, der nærmest får mig på grådens rand. Der er ikke længere nogen grænse for, hvad man kan sige om førtidspensionister.
Under overskriften Fuskere hele livet skriver en hr. Olsen:

”Fordi man får pension som 25-årig, betyder det ikke at det gælder de næste 40 år ... det er overdrevet og burde kun eksistere i Andeby. Folk som er meget syge er det ok. Før i tiden var det svært at placere svage personer i systemet og i stedet for at sparke dem i røven --- fik de invalidepension.”

Jacob Hansen skriver:

”Alle folk på overførselsindkomst svindler og bedrager, har man altid vidst.”

En tredje som ikke har mod til at skrive sit navn skriver følgende:

Der er mange der svindler sig til en førtidspension. De spiller åhh så syge når de er til lægen eller til samtale på kommunen. Når de er ude af lægens eller sagsbehandlerens syne eller kommer hjem så griner de og tænker at der narrede jeg dem igen. Når pensionen er i hus fejler de intet og kan arbejde ved siden af uden problemer. Jeg håber at der bliver sat en stopper for dette svindel.”

Efter at have læst debatten på BT gik jeg ind på 180grader.dk hvor artiklen også er trykt. Også her er debatten hadsk og mistænkeliggørende. Næsten alle debattørerne er enige om at førtidspension er noget man svindler sig til. LordNacho foreslår direkte, at man skal have en bøde for at søge førtidspension, hvis systemet giver afslag:

Meningen med en undersøgelse er jo netop at finde ud af, hvor mange mennesker der snylter. Det bedste ville nok være (som jeg sagde på en anden tråd) at alle, der søgte om førtidspension blev undersøgt af et hold læger, der derved kan beholde deres anonymitet når de giver afslag. Og måske smide en bøde oveni hvis man ikke er tæt på at være uarbejdsdygtig.”

Kim Freyberg filosoferer over hvordan det forholder sig i Danmark i forhold til i England:

Jeg er overbevist om det er ligeså slemt her. Fuldstændig overbevist! Og hvorfor det? Fordi jeg ikke engang behøver tage mine briller for nærsynethed på, for tydeligt at kunne se de første tre tilfælde omkring mig.
Det her system står på vid gab for plattenslagere og det uhyggelige er, i hvor høj grad de får lov til at køre deres plat.”

Som sagt i indledningen undrer min kone sig over, hvorfor jeg gider tage den slags alvorligt. Svaret er at jeg tager det alvorligt fordi folkestemninger er det der kører den politiske skude. Folkestemninger har ikke nødvendigvis rod i nogen større sandhed, men de har magten til at ændre verden. Nogle gange til det bedre. Andre gange er folkestemninger næret af en bidsk og led indre svinehund. Så er det, at det pludselig bliver helt acceptabelt at lægge hele befolkningsgrupper for had, sådan som det for tiden sker med førtidspensionisterne. Hetzen kører op i et mere og mere hysterisk plan og ingen vil løfte et øjenbryn, hvis politikerne laver stramninger, der ødelægger mange førtidspensionisters liv. Dette være sig økonomiske stramninger, krav om revurdering osv.
Nogle gange får jeg den tanke, at befolkningen ville juble, hvis alle førtidspensionister dinglede for enden af et reb. Vi er intet i den offentlige debat. Nej, vi er mindre end intet. Vi er dem den brede befolkning og en stor del af politikerne helst ser tværet ud.

Hvad siger du? Bliver jeg lidt skinger? Det er måske, fordi jeg føler, at førtidspensionister i dag betragtes som udskud og at det store flertal af befolkningen mener vi er nogle lede snyltere. De kender ikke hverdagens kampe med de sygdomme der gjorde, at vi blev bevilget pension, men det er også lige meget, blot de har en bekvem ”sandhed” de kan bekræfte hinanden i, når de skal finde syndebukken for landets sølle økonomiske tilstand.

Der er fuldstændigt frit løb for Lars og kumpanerne, når der skal laves førtidspensionsreform. Skær I bare helt ind til benet for førtidspensionisterne! Folket er med jer!

1 kommentar: